Kluczbork, 11.12.2020 r.

dot. 13A.I.2020
14.I.2020                                        

OGŁOSZENIE O WYNIKU II PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO NR 13.I.A.2020
ORAZ I PISEMNEGO PRZETARGU PUBLICZNEGO NR 14.I.2020
NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA RUCHOMEGO

 I.Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Powiat Kluczborski, NIP 751-165-78-74

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w Likwidacji

ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

faks/tel. 77-4118-60-66 / 77-418-61-61

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w likwidacji, działając stosownie do Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r. oraz Uchwały nr 81/302/2020 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 16 września 2020 r. i Uchwały NR 132/359/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 maja 2014 r. zmieniających Uchwałę nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r.w związkuz Uchwałą nr XX/158/2020 Rady Powiatu  w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku zawiadamia o rozstrzygnięciu przetargów nr 13A.I.2020 oraz 14.I.2020 na zbycie składników majątku ruchomego, ogłoszonego w dniu 25.11.2020 r. jn.

II. Tryb postępowania:

pisemny przetarg publiczny na zbycie nw. składników mienia ruchomego w tym pojazdów i sprzętu jn.:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu przetargu/

rodzaj / typ / stan techniczny

 

Nr

inwent.

 

Cena wywoławcza/
wartość jednostkowa

w zł brutto

 

Nr Oferty i Nazwa Oferenta proponującego najwyższą cenę

 

Zaoferow. cena
w zł brutto

Kwota jaką nabywca uiścił na poczet ceny (wadium)

1

MŁOT ELEKTRYCZNY WACKER 23/230

Moc 2,2 kW, Rok prod.1999

Sprawny technicznie

2-581-4

1 000,00 zł

 

Nie wpłynęła żadna Oferta

-

-

2

PŁYTA WIBRACYJNA TYP. PW-4,5

Nr fabr. 228, Rok prod. 1992, Madro Kraków

Sprawna technicznie

1-582

500,00 zł

 

Nie wpłynęła żadna Oferta

-

-

3

SKRAPIARKA B-350 Nr fabr. 81, Rok prod. 1992 Madro Wrocław,
silnik Honda GX160- brak!

2-582

1 000,00 zł

 

Nie wpłynęła żadna Oferta

 

 

-

 

 

-

4

 

DŹWIGNICA DWUSTRONNA typ DP-1,
udźwig 900 kg, Nr fabr. 39, ciężar 760 kg

Sprawna technicznie

 

 

 

1-641

 

 

 

1 000,00 zł

 

Oferta nr 1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EWEX" Ewa Świlak
46-250 Wołczyn
Os. Młodych 7B/5

 

 

1 100,00 zł

 

 

50,00 zł

Oferta nr 2
Mirosław Garack
Bożejów 6
46-030 Radomierowice

 

1 105,00 zł

 

50,00 zł

5

DŹWIGNICA BRAMOWA, Rok. prod. 1979

Sprawna technicznie

1-641

600,00 zł

Oferta nr 1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EWEX" Ewa Świlak
46-250 Wołczyn
Os. Młodych 7B/5

700,00 zł

30,00 zł

Oferta nr 2
Mirosław Garack
Bożejów 6
46-030 Radomierowice

605,00 zł

30,00 zł

6

DŹWIGNICA BRAMOWA, Rok. prod. 1979

Sprawna technicznie

2-641

600,00 zł

Oferta nr 1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EWEX" Ewa Świlak
46-250 Wołczyn
Os. Młodych 7B/5

700,00 zł

30,00 zł

Oferta nr 2
Mirosław Garack
Bożejów 6
46-030 Radomierowice

605,00 zł

30,00 zł

7

DŹWIGNICA BRAMOWA, Rok. prod. 1979

Sprawna technicznie

3-641

600,00 zł

Oferta nr 1
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EWEX" Ewa Świlak
46-250 Wołczyn
Os. Młodych 7B/5

700,00 zł

30,00 zł

Oferta nr 2
Mirosław Garack
Bożejów 6
46-030 Radomierowice

605,00 zł

30,00 zł

8

PŁUG ODŚNIEŻNY PO-641

Nr fabr.1807/00, Rok prod. 2000 Sprawny technicznie

1-743

1 000,00 zł

 

Nie wpłynęła żadna Oferta

-

-

9

MYJKA DO ZNAKÓW DROGOWYCH

Sprawna technicznie

1-582-3

600,00 zł

Nie wpłynęła żadna Oferta

 

-

 

-

10

VOLKSWAGEN T4 KOMBI 1.9 TD, Rok prod. 1999, Moc silnika 50 KW, Poj. 1896 cm3

Sprawny technicznie, zarejestrowany

 

6-741

 

5 000,00 zł

 

Nie wpłynęła żadna Oferta

 

-

 

-

11

CIĄGNIK ROLNICZY URSUS U 902,

Rok prod. 1982, Moc silnika 57 KW, Poj. 4562,0 cm3

Sprawny technicz., zarejestr.

 

 

3-746

 

 

15 000,00 zł

Oferta nr 1
Mirosław Garack
Bożejów 6
46-030 Radomierowice

16 505,00 zł

750,00 zł

12

SKODA FABIA II  COMBI Rok prod. 2010, Moc silnika 66 KW, Poj. 1598 cm3, sprawna technicznie,

zarejestrowana

10-741

10 000,00 zł

 

Nie wpłynęła żadna Oferta

-

-

13

KOSIARKA BIJAKOWA DRAGONE

Sprawna technicznie

8-582-9

3 000,00 zł

Oferta nr 1
Mirosław Garack
Bożejów 6
46-030 Radomierowice

3 505,00 zł

150,00 zł

13

ROZSIEWACZ MOTYL typ N031M
Nr fabr. 11288, Rok prod. 2004, Sprawny technicznie

1-591-3

1 000,00 zł

 

Nie wpłynęła żadna Oferta

-

-

14

PIASKARKA TYP P-1
częściowo sprawna technicznie-mechanizm rozsypujący (taśma i wałki) do remontu!

7-582

1 000,00 zł

Nie wpłynęła żadna Oferta

 

-

 

-

I PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NR 14.I.2020

1

Kontener klapowy KP7 na odpady, śmieci

stan dobry

1-681

1 500,00 zł

Nie wpłynęła żadna Oferta

 

-

 

-

III. Wynik przeprowadzonego przetargu:

Jawne otwarcie ofert miało miejsce w dniu 10.12.2020 r. o godz. 1010, w siedzibie ZDP w Kluczborku

1.Na zakup DŹWIGNICY DWUSTRONNEJ typ DP-1, udźwig 900 kg, nr fabr. 39, ciężar 760 kg, sprawna technicznie, nr inwent. 1-641- wpłynęły 2 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano:

OFERTA NR 2

Mirosław Garack, Bożejów 6, 46-030 Radomierowice
Zaoferowana cena wynosi: 1 105,00 zł brutto

2. Na zakup DŹWIGNICY BRAMOWEJ, rok prod. 1979, nr inwent. 1-641 - wpłynęły 2 oferty,
jako najkorzystniejszą wybrano:

OFERTA NR 1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EWEX" Ewa Świlak, 46-250 Wołczyn, Os. Młodych 7B/5 Zaoferowana cena wynosi : 700,00 zł brutto

3. Na zakup DŹWIGNICY BRAMOWEJ, rok prod. 1979, nr inwent. 2-641 - wpłynęły 2 oferty,
jako najkorzystniejszą wybrano:

OFERTA NR 1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EWEX" Ewa Świlak, 46-250 Wołczyn, Os. Młodych 7B/5 Zaoferowana cena wynosi : 700,00 zł brutto

4. Na zakup DŹWIGNICY BRAMOWEJ, rok prod. 1979, nr inwent. 3-641 - wpłynęły 2 oferty,
jako najkorzystniejszą wybrano:

OFERTA NR 1

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EWEX" Ewa Świlak, 46-250 Wołczyn, Os. Młodych 7B/5 Zaoferowana cena wynosi : 700,00 zł brutto

5. Na zakup CIĄGNIKA ROLNICZEGO URSUS U 902, Rok prod. 1982, Moc silnika 57 KW, Pojemność 4562,0 cm3, sprawny technicznie, zarejestr., nr inwent. 3-746 - wpłynęła 1 oferta, którą wybrano jako najkorzystniejszą:

OFERTA NR 1

Mirosław Garack, Bożejów 6, 46-030 Radomierowice
Zaoferowana cena wynosi: 16 505,00 zł brutto

6. Na zakup KOSIARKI BIJAKOWEJ DRAGONE, sprawna technicznie - wpłynęła 1 oferta, którą wybrano jako najkorzystniejszą:

OFERTA NR 1

Mirosław Garack, Bożejów 6, 46-030 Radomierowice
Zaoferowana cena wynosi: 3 505,00 zł brutto

3.Na zakup pozostałych wymienionych w powyższej tabeli składników mienia ruchomego w tym pojazdów
i sprzętu  - nie było ofert kupna.