Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku w związku z Uchwałą nr XX/158/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku oraz na podstawie Regulaminu określającego zasady gospodarowania mieniem ruchomym będącym w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Kluczborku oraz powierzonym jednostkom organizacyjnym Powiatu Kluczborskiego - zał. do Uchwały
nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r. oraz na podstawie Uchwały nr 81/302/2020 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 16 września 2020 r. i Uchwały NR 132/359/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 20 maja 2014 r. zmieniających Uchwałę nr 75/235/2008 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15.10.2008 r.
w załączeniu przedkłada Wykaz składników majątku ruchomego, które  
nie będą wykorzystywane w dalszej realizacji zada
ń ZDP, ze względu na likwidację Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego w tym środków transportowych i sprzętu