Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, skladający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja
publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje, których obowiązek publikowania naklada na Jednostki Samorządu Terytorialnego Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić latwy dostęp do aktualnej i pelnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informację o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach zalatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podleglych.

Każda strona zawiera odnośnik na glówną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej [www.bip.gov.pl], który jest dostępny w górnej, naglowkowej części okna systemu BIP.