Marek Bukowski
specjalista ds. utrzymania dróg

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Jagiellońska 3
46-200 Kluczbork

tel. 077 4186066 wew. 33, 37
fax 077 4186161

zdp@powiatkluczborski.pl