UWAGA!

 

 

STRONA

 

 

 ARCHIWALNA!

 

 

 

 

Z dniem 31 grudnia 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku został zlikwidowany

 

 

Od 1 stycznia 2021 r. zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku zostały przeniesione do Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku, który mieści się w dotychczasowej siedzibie ZDP w Kluczborku przy ul. Jagiellońskiej 3, 46-200 Kluczbork.

Kontakt z Wydziałem Zarządzania Drogami pod nr tel.: 77 418 52 18 wew.: od 202 do 208.   
 

Należności i zobowiązania ZDP w Kluczborku przejął Powiat Kluczborski.
Wszelkie opłaty uiszczane dotychczas na konto bankowe ZDP w Kluczborku (w tym wynikające z decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego) od dnia 1 stycznia 2021 r., należy wnosić na dotychczasowy rachunek bankowy tj.: 88 8876 0009 0036 4549 2000 0001 w Banku Spółdzielczym Wołczyn O/Kluczbork, który został rachunkiem Powiatu Kluczborskiego, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.